Haptotherapie

Wat is haptotherapie?
Het woord haptonomie is afgeleid van het Griekse woord ‘hapsis’ wat aanraking, gevoel of tast betekent en ‘nomos’ wat wetmatigheid betekent. Haptonomie houdt zich bezig met het gevoel, het gevoelsleven en de ontwikkeling daarvan. Dit in relatie met je denken en handelen. Binnen de haptonomie gaan wij uit van de kracht en het belang van het gevoel in het contact met mensen.
Gevoelens zijn er altijd. Hoe jij met die gevoelens omgaat wordt bepaald door wie je bent en wat je hebt meegemaakt. Als denken én voelen in balans zijn kom je evenwichtiger en duidelijker over waarbij ik al aangeef dat het één niet zonder het ander kan.

Masterclass 2018 bij Ted Troost

Hoe gaat haptotherapie in zijn werk?
Er zijn een aantal stappen die tijdens het proces doorlopen worden:
– Bewustwording: van wat je bijvoorbeeld denkt, voelt of doet.
– Herkennen: van je patronen daarin.
– Accepteren: heb je de situatie te accepteren of kan je het accepteren.
– Veranderen: zodat het beter bij je past en je meer ruimte geeft.

Via aanraken, ervaringsoefeningen en gesprekken gaan wij met bovenstaande aan het “werk”.

Binnen de therapie/begeleiding komen de volgende punten aan bod:
– Het bewust worden van de signalen van je lichaam en hoe jij daarmee omgaat.
– Het herkennen van je eigen grenzen en de manier waarop je communiceert naar anderen.
– Hoe ga je om met je belastbaarheid en je belasting, doe je de dingen op kracht of op veerkracht.
– Hoe uit je je emoties en gevoelens of hoe houd je ze vast en wat levert jou dat op.
– Inzicht in je patronen, mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. Hoe ga jij daar zelf mee om, en hoe doe je dat in relatie met anderen.
– Overleven of leven.

De vertaalslag maken naar het dagelijks leven is een onderdeel dat zeker deel uitmaakt van de begeleiding.

Na een intakegesprek bepalen we samen wat het doel van de behandeling wordt en of het klikt. Na drie keer evalueren we kort of de begeleiding aansluit bij de verwachtingen. Een haptotherapeut is geschoold om bovenstaande processen van bijvoorbeeld een verstoord gevoelsleven, therapeutisch te begeleiden.

Onze haptotherapeuten zijn Eddy Hendriks en Wendy Steevensz, beide lid van de VVH.
Voor meer informatie zie www.haptotherapeuten-vvh.nl                                               Logo gz-haptotherapeut klein