Home

Centrum in Balans
Centrum In Balans staat voor Kennis, Ervaring en Aandacht en dit met een brede kijk op uw gezondheid. Meer dan 8000 mensen zijn u in deze praktijk al voorgegaan. In een rustige werkomgeving brengen we mensen meer in balans. Het accent in de praktijk ligt op het voelend ervaren en het samen op zoek gaan naar mogelijkheden.

Het lichaam is daarbij een belangrijk uitgangspunt en middel om je signalen op te merken. Een goed werkend lichaam is helpend om helder te denken en de “goede” dingen te doen.

Ons uitgangspunt is: als het Denken – Voelen – Handelen in balans is, neemt de veerkracht en belastbaarheid toe.

Centrum In Balans is deelnemer van de SEL (Stichting Eerstelijnszorg Leusden). Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband van zorgverleners binnen Leusden met als doel om de zorg voor de inwoners van Leusden te optimaliseren. Zie www.eerstelijnszorgleusden.nl.

Vergoeding van behandelingen
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden onze behandelingen geheel of gedeeltelijk. Voor de alternatieve geneeswijzen moet je aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Registraties
Wij zijn als therapeuten geregistreerd bij de RBCZ en bij TCZ tuchtrecht. Tevens zijn we aangesloten bij de beroepsverenigingen SBLP, KNGF en VVH. Zie voor meer informatie de pagina registraties.