Klachtenregeling

Centrum In Balans - Hoe gaan we om met klachten

Bij Centrum in Balans zullen we er alles aan doen om klachten te voorkomen. Als je een klacht heeft, dan hopen wij dat je dit samen met de therapeut kan oplossen. Onvrede en klachten ontstaan vaak door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Wij voldoen aan de eisen van de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), geregeld bij CAM COOP. Bij klachten volgen wij de volgende procedure:

 1. Je meldt de klacht aan de zorgverlener, mondeling of telefonisch
 2. Je omschrijft de klacht en bevestigt die per email: centruminbalans@planet.nl
 3. De klacht wordt in behandeling genomen
 4. Binnen 3 werkdagen ontvang je een bericht over de stand van zaken
 5. Binnen 10 dagen zal de klacht worden besproken en afgehandeld.
 6. De zorgverlener zal, indien gegrond, je klacht als leerpunt binnen het centrum doorvoeren.
 7. Waar nodig word je uitgenodigd voor een gesprek. Wij zullen hierin waar mogelijk met je tot een oplossing komen of een oplossing aandragen.
 8. Klachten worden strikt persoonlijk behandeld en maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd binnen ons centrum.
 9. Is het probleem te ernstig of durf je de zorgverlener niet aan te spreken over wat je dwars zit, dan is je volgende stap contact opnemen met de beroepsorganisatie. Bij Wilma en Meta is dit de SBLP (www.sblp.nl). Bij Eddy en Mark de KNGF (www.kngf.nl) of voor haptotherapie bij Eddy en Wendy de VVH (www.haptotherapeuten-vvh.nl) Beroepsorganisaties zien erop toe dat de aangesloten leden hun beroep overeenkomstig de Code Ethiek en Gedrag uitoefenen.

De beroepsorganisaties verlangen van hun leden onder meer:

 • Een afgeronde beroepsopleiding
 • Bijscholing en intercollegiale toetsing
 • Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
 • Een goede waarnemingsregeling
 • Berichtgeving aan de huisarts indien nodig
Meer informatie

Heb je vragen over de procedure rondom klachten, neem gerust contact op. We zijn te bereiken op 033-4950584 of via de e-mail op centruminbalans@planet.nl